1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  18- DİN EĞİTİMİ ÜZERİNE

      

  Dinî hayatın önemli konularından biri de çocuklarımızın yeterli din eğitimi alıp almadıkları meselesidir.

  Din eğitimi ve öğretimi bütün dünyada çocuk yaşta verilir. Din eğitimi okulda, camide, kilisede verilebileceği gibi, özel veya resmi kurslarda da verilebilir. Bunun en doğrusu hangisidir? Şurası bir gerçektir ki, Türkiye’de okullarda verilen din eğitimi, istenilen ölçü ve seviyede velileri ve dinî çevreleri tatmin etmemektedir.

  Diğer yanda camilerin bünyelerinde yaz aylarında açılan din eğitimi kursları ise yeteri kadar ilgi görmemekte, bazı sebeplerden ötürü de yararlı olamamaktadır. Bir kere yaz ayları çocukların dinlenecekleri ve velilerin izinlerini seyahat ederek kullanacakları bir dönemdir. Okuldan yorgun olarak tatile çıkan çocukları yeniden yorucu bir eğitime almak, onlarda isteksizlik doğuruyor. İzin yapacak ve seyahate çıkacak velileri de çekingen hale getiriyor.

  Okullar din eğitimi için en uygun ortamlardır. Okul var, sıra var, öğretmen var, zaman var. Olmayan şey ise, verilecek dinî eğitimin velileri tatmin edecek bir seviyede ve özellikte olmamasıdır. Bilhassa Kur’anı yüzünden okumak ve namaz sürelerini ezberlemek din eğitiminden beklenilen en önemli iki husus gibi gözüküyor. Bu iki husus yerine getirildikten sonra camilerde açılan yaz kurslarına bile gerek kalmayabilir. Mezhep farkları ve başka sebeplerden dolayı din dersi almak istemeyen velilerin çocukları ise, bu tür din derslerinden muaf tutulabilirler. Ülkemizde insanların kafalarında oluşan bir takım yanlış izlenimler ve tabular yüzünden maalesef insanların din eğitim ihtiyaçlarına cevap veremiyoruz.

  Diğer yanda din eğitiminin bir kısmı, cami ortamında verilmeli ve böylece çocukların camiye ısındırılmaları da sağlanmalıdır.

  Aslında yetişkinlerin de din eğitimine ihtiyaçları var. Çok sayıda vatandaşımız Kur’anı yüzünden okumak, namaz sürelerini ve dualarını noksansız ezberleyebilmek için açılacak yetişkinler kurslarına katılmak isterler. Yeter ki kursiyerler için uygun zamanı ve uygun ortamı iyi ayarlayabilelim. Diyanet İşleri Başkanlığının yetişkinlere yönelik din eğitimi kursları açma konusunda bir faaliyeti olduğunu duymadım. Ama bu tür kursların açılmasının faydalı olacağını ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum.

  

  

  

  

 


19
Önceki                  Sonraki