1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  Ek konular:

  

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  RİZE’DE CENAZE TÖRENLERİ

  

  50 yıldan bu yana cenazelerle ilgili olarak pek çok geleneği değiştirdik ama yine değiştirilmesi gereken hususlar olduğunu düşünüyorum. Bazı alışkanlıklarımız var ki bunların bir kısmı cenaze sahiplerini bir kısmı da cemaatleri rahatsız etmektedir.

  Cenaze evlerinde uygulanan taziye şeklimiz düzeltilmelidir. Genellikle bütün cemaat, cenaze evinde toplanmakta ve çok geç saatlere kadar oturulup sohbet edilmektedir. Bu durumun cenaze sahibine ve ölen kişiye bir faydası yoktur. Taziyede bulunmak bir İslam geleneğidir, bunu yerine getirmeliyiz, lakin cenaze evinde kadın erkek ayrı ayrı toplanıp saatlerce konuşmak, sohbet etmek ve hatta ağlamak İslam geleneğinden değildir. Rize ve köylerine ait olan bu adetten vaz geçmeli ve yerine daha makul ve İslami bir gelenek tesis etmeliyiz.

  Birkaç sene evveline kadar akşamları defnedilen ölü evinde toplanılır, cenaze sahipleri de Kur’an okuma merasimine gelenlere ikramda bulunurdu. Bu gecelerce sürerdi. Bu geleneğin düzeltilmesi, Kur’an okumanın üç geceye inhisar ettirilmesi ve ikramın kaldırılması isabetli bir uygulama olmuştur.

  Cemaatin rahatsız olduğu hususlardan biri si şudur. Köylerde yaşadığımız cemaat bekleme adeti. Cenazede cemaat beklemek veya gurbetten gelecekleri beklemek adeti yüzünden cenazeye iştirak eden cemaat içinde rahatsız olanlar vardır. Bu cemaatin bir kısmı işçi veya memurdur ve belli bir süre izin alarak gelmiştir. Bazıları yaşlıdır, uzun süre ayakta duramayacak durumdadır. Bu durumun düzeltilmesi ve mevtanın bir an önce toprakla buluşturulması yönünde adımlar atılmalıdır.

      Son zamanlarda cenaze namazları için mevtanın büyük ve merkezi camilere taşınması çok isabetli olmuştur. Küçük yerleşim yerlerine umumi vasıtalar gitmediği için herkes kendi arabasıyla gelmekte ve yollar tıkanmaktadır. Bu durum da cemaate bir işkence yaşanmasına sebebe olmaktadır.

  

  

  

  

  

 


30
Önceki                  Sonraki