1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  25-DİNDEN SANDIĞIMIZ BAZI GELENEKLER

  (BAZILARIMIZ BABALARININ DİNİNE İNANIYOR)

  

  Çoğumuz, içinde bulunduğumuz toplumun bize empoze ettiği inançları yaşarız. Bu inançları, babalarımızdan, annelerimizden, hatta ninelerimizden ve yakın çevremizden öğreniriz. Çocukluk çağında çevreden duyduklarımız arasında dinden olan hakikatler bulunduğu gibi dinden olmayan bir kısım gelenekler ve görenekler de bulunur. Bu çocukluk dönemi dindarlığını devam ettirecek olursak, doğrusu ve yanlışlarıyla yaşadığımız bu dine, Kur’an’da geçtiği tabiriyle ‘babaların dini’ diyebiliriz.

  Bu din, yani babaların dini, çok güçlüdür. Kur’an’a ve sünnete uygun bir dinî eğitim almayan kişiler, yaşlılarda gördükleri davranışları dinden ve doğru sanır. Dinî yaşantılarını, sadece geleneklere dayandıran kişiler ve gurupların örnekleri pek çoktur.

  Dinden olmayıp aramızda, din gibi algılanan uydurmalardan bazıları şunlardır:

  Evliyalar, yatırlar, kerametler, şefaat dilemeler, tekkeler, şeyhler, seyitler, tarikatlar, ölünün yedisi, kırkı, seney-i devriyesi, mevlid-i şerifler, sakal-ı şerifler, hazretler, efendiler. Bu arada inançlarımız arasında Kur’anda olmadığı halde uydurulmuş birçok haram, mekruh ve yasaklar da bulunmaktadır. İnsanlar yasak koymayı ve bunu dine yamamayı çok sevmektedir.

  Yukarıda saydığımız inanç ve geleneklerden bazıları zararsız görülebilir, fakat bazıları Allah’a ortak koşmaya kadar götürecek türden uygulamalar ve inançlardır. Ölü veya diri bazı kişi veya eşyadan öbür dünya için şefaat dilemek, iyilik ummak yanlış bir tutumdur. Putperestler, putları kendileri için şefaat edici olarak gördükleri için Kur’an’da lanetlenmiş ve kafir sayılmışlardır.

  Peygamberimizi de aracı yapmayalım, sünnet adı altında kıldığımız namazları Peygamber için değil Allah için kılalım. Kulluğumuzla, dua ve ibadetlerimizle Allah’ı memnun etmeye çalışalım, bid’atlerden uydurmalardan kaçınalım. Kur’an’dan başka kitap edinmeyelim.

  

  

  

  

  

  

 


26
Önceki                  Sonraki