1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  9-KADINLARIN CEMAATE KATILMALARI

  

  Peygamberimiz(s.a.v.) zamanında kadınlar vakit namazlarında ve bayram namazlarında mescide veya namazgâha çıkar, erkeklerin arkasında saf tutarak namazlarını cemaatle kılarlar ve cemaat sevabına nail olmaya çalışırlardı. Bu durum Peygamberimizin (s.a.v.) ölümünden sonra yavaş yavaş değişmeye başladı ve Emeviler devrinde Kadınlar camiden uzak tutuldular. Bu durum Peygamberimizin sünnetine aykırı idi. Ama İslam âlimleri sustular ve hatta siyasilerin hoşuna gidecek fetvalar verdiler.

  Burada sahih kabul edilen hadis kitaplarında yer alan ve kadınların cemaate katıldıklarını gösteren rivayetlerin bir kısmını almak suretiyle kadınları camilerden uzak tutmakla Peygamberimizin sünnetiyle nasıl çeliştiğimizi göstermeye çalışacağım. Burada içtihattan bahsedecekler için söyleyeyim: Sahih Hadis varsa orada içtihat olmaz.

  Abdullah İbn Ömer’den: Resulüllah şöyle buyurmuştur: “Allah’ın cariyelerinin (yani kadınların) mescitlere gitmelerine engel olmayınız” (Muvatta. Kıble kitabı 12. hadis)

  Ravilerden Mücahid anlatıyor: …İbni Ömer( R): Resulullah(s.a.s) “Kadınları geceleyin mescitlere çıkmaktan men etmeyiniz” buyurdu dedi. Bunun üzerine Abdullah ibni Ömer’in oğlu: Onları bırakmayız. Onlar çıkarlar de bunu (kocalarına karşı) bir aldatma edinirler, dedi. İbni Ömer bu sözden dolayı oğlunu azarladı. “ben Resullüllah( S) buyurdu diyorum sen ise onları bırakmayız diyorsun” dedi. ( Müslim. Kitabu’s-salat 138. hadis)

  Birini İmam Malik’in Muvatta adlı eserinden diğerini ise Müslimden aldığımız bu iki hadisi Peygamberimizden duyan ve rivayet eden kişi Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’tır. Abdullah aynı zamanda ilk müçtehitlerdendir.

  Bu konudaki hadislerin bir kısmını daha okuyucularla paylaşmak istiyorum. Konunun önemine binaen yarın da Peygamberimizin bu konudaki hadislerini yazmaya devam edeceğim.

  

  

  

  

  

  

  

 


10
Önceki                  Sonraki