1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK(orhannaci@yahoo.com)

  

  3-DUA

  

  Dua dinî hayatımızda önemli bir yer tutar. Kur’an-ı Kerim, dua konusuna sık sık temas etmiş, nasıl dua edilmesini gerektiğini belirtmiş ve dua örneklerini vererek, dua etmeyi kulluk vazifelerimizin başında saymıştır. Dua etmek, kutsal kitabımızda genişçe yer aldığı için, biz de bu konuyu geniş tutmak zorunda kalarak, dua ile söylenecekleri birkaç güne yaymak durumunda kalıyoruz.

  Dua lügatte istemek, yalvarmak demektir. Özellikle Allah’tan bir şey istemeye dua denir ki, dua ibadetlerimizin önemli bir kısmını teşkil eder.

  Allah dualarımıza çok önem veriyor. Dualarımızın şeklini, hangi ruh haliyle yapmamız gerektiğini ve dualarımızın sözlerini bize bildiriyor.

   Aslında namaz da şekli ve zamanı belirlenmiş bir duadır. Kur’an ifadesiyle salât, lügatte de dua anlamına gelmektedir. Yalnız bizim konumuz olan dua tabiri, Kur’an-ı Kerimde salât teriminden ayrı olarak ifadesini bulmakta ve bu terimle, Allah’tan isteme ve Allaha yalvarma kast edilmektedir.

  Allah dualarımıza çok önem veriyor. Bu önemi anlatmak için peygamberimizi aracı kılarak müminlere söyle diyor: “… Dualarınız olmasa Rabbim sizinle ne diye ilgilensin (veya ne diye size değer versin)” (25.süre 77. ayet)

  Demek ki Rabbimizin ilgisini çekebilmek için dualara daha çok sarılmamız gerekiyor. Şu mübarek Ramazan günleri de bunun için güzel bir ortam hazırlıyor.

  Ve nihayet Allah’a tam bir teslimiyetle yapılacak duaların kabul edilebileceğini düşünürüz. Ve Allah bize Bakara süresinin 186 ayetinde şu müjdeyi veriyor:

  “Kullarım beni senden sorarlarsa gerçekten ben (onlara )yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm...”

      Yarın, Kur’an-ı Kerime göre, duaların hangi ruh haliyle ifade edilmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız.

  

  

  

  

  

  

 


4
Önceki                  Sonraki