1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  16- RAMAZANDA KUR’AN OKUMAK

  

      Ramazan ayı aynı zamanda Kur’an ayıdır. Kur’-ı Kerim Ramazanda indirilmiştir. Ayeti kerime şöyle diyor: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır…” (2. süre 185. ayet)

      Ramazan ayı Kur’an ayı olarak da yaşandığına göre, bu ayda camilerde ve evlerde, toplu veya tek başına çok sayıda hatim indirilmektedir. Hatim indirmek demek, Kur’an-ı Kerimi başından sonuna kadar okuyup bitirmektir. Ramazanlarda birde mukabele şeklinde Kur’an okumak vardır ki, burada bir okuyucu sesli olarak Kur’anı okurken, cemaatten bazıları dinlemekte ve bazıları da Mushaf’tan okuyanı takip etmektedir. Böylece bir oturumda, Kur’anın bir çok kişi tarafından tekrarlanması mümkün olmaktadır.

      Kur’an okumak insanlara sürur verir ve ruhları şad eder. Kur’an okumak, bir ibadet ve bir kulluk vazifesidir de. Lakin geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz hatim ve mukabele usulü Kur’an okuma, Allah’ın kelâmını anlamamız noktasında işe yaramıyor. Oysa Kur’an ayında Kur’an’ın bizlere ne demek istediğini anlamamız gerekmez mi?

      Benim burada ele almak istediğim mesele şudur: Mademki Ramazan ayı Kur’an ayıdır, neden Kur’anı mealinden/çevirisinden okuyarak, Allah’ın kullarına ne mesaj verdiğini anlamaya çalışmıyoruz? Bu gün Kur’an herkesin anlayacağı bir dilde Türkçeye çevrilmiştir. Ramazan ayı, Kur’anı tercümesinden hatım etmek konusunda bir fırsat olmalıdır. Allahın bize söylediklerini tefekkür etmek, onun kelâmıyla hem hal olmak, onunla hem dem beraber olmak, Ramazan ayının kutsiyetini, Kur’an’ın kutsiyeti ile zenginleştirmek ve dolu dolu bir dini hayat yaşamak hususunda biraz daha gayretli olmalıyız diye düşünüyorum.

      Belki ilk okuyuşta Kur’anın bazı bölümlerini anlamamış olabiliriz. Takıldığımız noktalarda ya tefsir kitaplarına bakmak veya bir bilene sormak gerekebilir. Ama ikinci ve üçüncü okuyuşlarda Kur’anı anlamadaki becerimizin belirgin bir şekilde arttığı görülecektir.

  Kur’an ayında herkesi Kur’an’ın mealini okumaya davet ediyoruz.

  

  

  

  

 


17
Önceki                  Sonraki