1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  RAMAZAN AYI SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo. Com)

  

  21- ŞART OLMAMAKLA BİRLİKTE ZEKÂT RAMAZAN AYINDA VERİLİR.

  

  Zekât, sorunları çok olan bir ibadettir.

  Bunun sebebi, zekât verilmesiyle ilgili 40’ a yakın ayet bulunmasına rağmen zekâtın kimden ve ne miktarda alınacağına dair Kur’anı Kerimde herhangi bir ayet veya hükmün bulunmamasıdır. Kur’n-ı Kerimde sadece zekâtın kimlere verileceğiyle ilgili hükümler bulunmaktadır ki bu da aşağıdaki ayette belirtilmiştir.

  “Sadakalar( zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (9. Süre 60. ayet)

  Zekâtın hangi zenginlikten ve ne miktarda alınacağına dair hükümler, Peygamberimizin (s.a.v.) uygulamalarından ve talimatlarından çıkarılmaktadır. Bu konuda en kapsamlı hadis şudur: Ebu Said El-Hudrî (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadise göre, Peygamberimiz (s.a.v.)şöyle demiştir: “Beş ukıyyeden az miktar (gümüşten) zekât yoktur. En az üç yaşında beş deveden aşağısında da zekât yoktur. Beş vesaktan aşağısında da zekât yoktur.”

  Yine Hz Ebu Bekir’e zekat toplama memurluğu yapmış olan Enes(r.a) hayvanlardan alınan zekâtı haber vermiş ve ‘kırk koyundan bir koyun, gümüş paradan da kırkta bir’ alındığını söylemiştir. Ayrıca beş vesaktan yukarı mahsulü olanlardan onda bir, madenlerden beşte bir alındığı hadis kitaplarında yazılıdır. Diğer yanda Peygamberimizin Yemene gönderdiği valisine, Müslümanlardan ‘fakirlere verilmek üzere zekat al’ demiş olması da günümüze kadar gelen haberlerdendir.

   Bu kadar az bir bilgi ile Emevi ve Abbasi devletleri gibi büyük imparatorlukların maliyesini idare etmenin zorluğu ortadadır. Kanaatimce zekât, içtihatlarla zenginleştirilmesi gereken bir konudur. Fakat böyle olmamış, zekât hukuku geliştirilememiş, devlet de kısa zamanda zekât toplama işinden vazgeçmiştir.

  Yarın zekât konusuna devam edilecektir.

  

  

  

  

 


22
Önceki                  Sonraki