1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  27- HZ. AİŞE’NİN DÜZELTTİĞİ BAZI YANLIŞ ANLAMALAR.

   Bu günkü yazımızda dinle ilgili konularda rivayette bulunurken ne denli dikkatli olmamız gerektiği üzerinde durmak istiyorum. Bu konuda Hz Ayşe’den rivayet edilen sözler, güzel birer örnek teşkil etmektedir.

  Peygamberimiz (s.a.v.)’in eşlerinden olan Hz. Ayşe validemiz Peygamberimizin ölümünden sonra 46 yıl gibi uzun sayılacak bir süre yaşamış ve bazı dini esasların uygulanışıyla ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) den rivayet ettiği haberlerle, dinimize büyük hizmetlerde bulunmuş, hatta bazı yanlış anlayışları düzeltmiştir.

  Hz Ayşe’nin düzelttiği yanlış anlayışlardan biri şudur: Peygamberimizin ölümünden bir müddet sonra, Müslümanlar kendi aralarında “köpek, eşek veya kadın, namaz kılanın önünden geçerse namaz bozulur” diye hadisler rivayet ediyorlardı. Bu Hz. Ayşe’ye sorulunca sert bir tepki göstermiş ve bir bakıma kadınların da onurunu koruyarak şöyle demiştir: “Siz, biz kadınları köpeklerle ve eşeklerle bir tutunuz. Yemin olsun, kat’i bilirim ki ben serir üzerinde yan yatmış bulunurdum da Resülüllah (s.a.v.) gelir, seririn ta ortasına yönelerek namaza dururdu. …” Müslim. Kitabus-salât 271. hadis)

  Yine o dönemde ölenlerine ağlayanlar için “Kim ölen yakınını ağlarsa bu ağlama ile ölüye azap edilir.” denir ve bu haber de Hz Ayşe vasıtasıyla Hz Peygambere isnat ettirilirdi. O sıralarda ölülerine ağlayanlar, Peygamberimizin bu sözüne istinaden susturulurdu. Bu rivayet Hz. Ayşe’ye sorulunca, Kur’an’dan şu ayeti okuyarak cevap vermiştir. “Hiç kimse diğerinin günahını yüklenmez..” ( 17. süre. 15. ayet) Yani ağlayan kimse günah işlemişse mezarda yatan ölü, niye onun günahı yüzünden azap çeksin demiştir. ( Buhari: Cenazeler)

  Hz. Ayşe sağlığında ondan rivayet edilen bazı yanlış hususları düzeltme imkanı bulmuştur. Ya düzeltme imkânı bulunamayan rivayetler. Bu gün bu konuda yapacağımız tek şey, Kur’an hükümlerine uymayan rivayetlerin Peygamberimize isnadından kaçınmak olmalıdır. Peygamberimiz bu tür rivayetlerin olabileceğini bilmiş ve şöyle demiştir: “Kim kasten yalan bir haberi bana isnat ederse, cehennemde yerini hazırlasın.”

  Bu gün piyasada 450 bin hadis dolaşmakta ve bunlardan yalnız 3-4 bini sahih kabul edilmektedir. Yedi muteber hadis kitabının hepsinde müşterek olan hadis sayısı 284’tür.

  

  

  

 


28
Önceki                  Sonraki