1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  11- ŞEHİRLERDE NAMAZGÂH İHTİYACI

  

  Ebu Said el-Hudrî (r.a.)(sahabilerden) şöyle diyor: “Resulüllah (s.a.v.) Ramazan ve Kurban Bayramında namazgâha çıkardı. İlk başladığı şey namaz olurdu. Sonra namazı bitirip cemaatin karşısında ayağa kalkardı. Cemaat ise saflarında otururdu. Resulüllah (s.a.v.) kendilerine öğüt verir tavsiyelerde bulunur, emirler verirdi… (Buharî: Namaz bölümü 530. hadis)

  İbni Ömer (r.a.)(Hz.Ömer’in oğlu, sahabî) anlatır: Resulüllah (s.a.v.) bayram günü ( namaz için açık alana) çıktığında (sütre için) mizrak getirilmesini emrederdi. Bu mizrak önüne konur ve arkasındaki cemaatle bu mızrağa doğru namaz kılardı. … (Buharî. Namaz Bölümü. 312. hadis.)

  

  Dünkü yazımızda aldığımız hadisler ve yukarıdaki rivayetlerden anladığımıza göre, Peygamberimiz zamanında Bayram namazları kadınların da katılmasıyla hayli kalabalık oluyor ve bu büyük kalabalığın mescide sığmayacağı düşünüldüğünden, Bayram namazları mescidin dışında geniş bir alanda kılınıyordu. Ordunun seferi durumunda, kalabalık toplulukların olduğu zamanlarda da vakit namazları açık alanda kılınırdı.

  Kalabalık cemaatlerin oluştuğu durumlarda mescitte değil de namazgâh denilen açık alanda namazların kılınması ile ilgili haberleri burada almamızın sebebi, cemaatin yoğun olduğu durumlarda şehir ve kasabalarda, açık alanların namazgâh edinilmesi ve böylece çok sayıda büyük camiler yapmak yerine Cuma ve Bayram namazlarını bu tür alanlarda kılma cihetine gidilmesidir. Yani böyle bir şey olabilir demek istiyoruz. Nasıl ki, camilerin avluları, kalabalık cemaatler için namazgah olarak kullanılıyorsa, pazar yerleri, tören ve spor alanları, stadyumlar da bayram namazları için kullanılabilir demek istiyoruz. Yağmurlu havalar için Belediye veya Müslüman vakıfları bu mekanların üzerini geçici olarak örtebilirler. Bu tür hizmetler senede birkaç kez olacağı için büyük bir sorun oluşturmaz.

  Bu tedbir kalabalık cenaze namazları için de düşünülebilir. Cenaze namazlarına katılıp da vakit namazlarını da kılacak olanlar için.

  

  

  

 


12
Önceki                  Sonraki