1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  

  

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

  14- KUR’AN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

  

  (30. süre 41. ayet) “İnsanların kendi elleri ile yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler.”

       20. ve 21 yüzyıllar, büyük çevre problemlerinin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Günümüzde; karada, denizde ve havada büyük çevre sorunlarından bahsediliyor. Biz burada sanayi ve nükleer kirlilik, karbon salınımı gibi evrensel sorunlardan bahsedecek değiliz. Biz daha özel bir durumdan ama Rizeli olarak bizi yakından ilgilendiren ve kendi hatalarımız yüzünden sağlığımızı tehdit eden ve hayatımızı zorlaştıran iki çevre sorunundan bahsetmek istiyoruz.

      Bunlardan birincisi ‘köy evlerinin pis suları’ sorunu, ikicisi ise ‘köylerimizin çöp sorunu’

      Son otuz, kırk yıl içinde maalesef halkımızın büyük çoğunluğu evlerinin pis sularını derelere veya dereleri besleyen küçük ırmaklara bağlamak suretiyle çok önemli bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Bütün akarsularımız kirlenmiştir.

      Küçük ırmaklar derelere ve dereler denizlere akarak, sularımızı ve sahillerimizi kullanamaz hale getirmişiz. Bu işe bakan, ilgilenen de yok. Kanun mu yok? İrade veya idare mi yok? Hepimiz suçlu olduğumuza göre tepki de yok.

      Ey Cemaat! Kitabımız Kur’an-ı Kerim bizi uyarıyor: Kendi ellerimizle karada ve denizde bozgun çıkarmayalım; sonra Allah yaptığımız kötülükleri bize tattırır. Dikkat edelim! Derelere ve ırmaklara akıttığımız pis sular başkalarına da zarar veriyor.

      Ey siyasi partiler! Memleket meselesi olarak programlarınıza köylerin çevre sorunlarını alın. Nasıl çözeceğinizi belirtin. Köylerde kanalizasyon mu yaparsınız. Yoksa pis su kuyuları yoluyla mı halledersiniz, bize de yol gösterin.

  Belediyelere tanıdığınız imkânları köylüden esirgemeyin.

      Yarın ise köylerin çöp sorununu ele alacağız.

  

  

  

  

 


15
Önceki                  Sonraki