1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  

  

  

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

      4- DUA

      Dünkü yazımızda dua kelimesinin anlamını, Allah katındaki önemini belirtmeye çalışmıştık. Bu gün duaların hangi ruh haliyle ifa edilmesi gerektiği üzerinde duracağız.

  Allah’ın kulluğumuza ilgisini sağlamak için, duaların lafızları kadar onları hangi ruh haliyle ifade etmemiz gerektiği de belirtmiştir. Allah, Kur’anda bu konuda da bize yol göstermiş ve dualarımızdaki ruh halini bize şöyle tarif etmiştir:

  ( 22. süre 11. ayet) Bir yar kenarında olan adamın Allah’a yalvarması gibi.

  (22. süre 34 ve 35. ayetler) Allah anıldığı zaman kalpleri titreyenler gibi. Başına gelene sabredenlerin, teslim olanların, Allaha gönül verenlerin ruh hali gibi.

  ( 2.süre 200. ayet) …”Hac ibadetlerini bitirdiğinizde, babalarınızı andığınız gibi; hatta daha kuvvetli bir anışla Allah’ı anın.” Demekki Allah’ı Hacda ve o kutsal mekanda olduğu gibi kuvvetli ve içten anmalıyız ve ona yalvarmalıyız.

  (10. süre 12. ayet) İnsana bir darlık gelince Allah’a yalvaran kişinin ruh hali gibi.

  (10. süre 22. ayet) “…Denizde fırtına çıkıp ta onları her taraftan dalgaların sardığı ve kuşattıklarını sandıkları andaki” ruh haliyle kurtuluşları için Allah’a yalvarmaları gibi.

  37. süre 139-140 ayet) Balığın karnında kalan Yunus peygamberin ruh hali gibi. O Allahı tesbih edenlerdendi.

  Allah A’râf süresi 55 ve 56 ayetlerde de şöyle buyuruyor:

      (7. süre 55. ayet) “Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın”

   (7 süre 56. ayet) “Allah’a korkarak ve umutla yalvarın”

  Dua ederken ruhen ve bedenen saygılı bir duruş sergilemenin de dua adabı bakımından önemi inkar edilemez. İçten bir teslimiyet, alçak gönüllülük ve ses tonu da önemlidir.

  Yarın ve sonraki gün, Kur’an-ı Kerimdeki dua örneklerini yazmaya çalışacağız.

      

  

  

  

  

  

 


5
Önceki                  Sonraki