1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo.com)

  

      26-KADİR GECESİ VE KANDİLLER

  

      Kadir gecesi, Kur’an’da zikredilen ve hakkında tek başına bir sürenin indirildiği kutsal bir gecedir. Kadir gecesi, Cenab-ı Hak tarafından övülmüştür. Kur’an, bu gecede indirilmiş veya bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi, Cebrail’in ve meleklerin yeryüzünde bulunduğu bir gece olup, bu gecenin sevinçle karşılanması, dini bir coşku ile ihya edilmesi, bu gecede dinin daha yoğun bir şekilde yaşanması tabiidir ve gereklidir.

      Diğer kutlanmakta olan kandillere gelince, bunların ne isimleri ne de zamanları Kitap’ta ve Sünnet’te bulunmamaktadır. Bunların peygamberimiz ve ashabı tarafından kutlandığına dair da her hangi bir rivayet yoktur.

  Konuyu inceleyen âlimlerimiz, bu gecelerle ilgili kutlamaların hicri 4. yüzyılda başladığını görmüşlerdir. Mevlit kutlamalarının da ilk defa Mısır Fatîmileri tarafından başlatıldığı tesbit edilmiştir. İlk mevlit kutlamaları Noel kutlamalarına benzer bir şekilde, çok coşkulu ve eğlenceli oluyormuş; Peygamberimizin hatırasına yakışmayan bu aşırılıklardan ötürü zamanla bazı yasaklar konmuş ve mevlit kutlamaları, günümüzde olduğu gibi dini bir merasim haline dönüştürülmüştür.

  Kadir gecesi dışındaki kandiller, her ne kadar Peygamberimizin sünnetinde olmayan uygulamalar ise de, yılın bazı gecelerinde daha yoğun bir şekilde ibadet etmenin ne mahzuru olabilir kabilinden müsamaha görmüşlerdir.

  Kadir gecesinin ihya edilmesi, yani o gecenin ibadetle geçirilmesi, Peygamberimiz ashabının çok heveslendiği bir şeydi. Bin aydan daha hayırlı diye övülmüş olmasından dolayı, o geceyi ibadetle geçirenlerin bin ayın sevabına nail olabilecekleri düşünülmüş ve bu gecenin hangi gece olduğunu Peygamberimizden öğrenmek istemişlerdir. Fakat kadir gecesinin hangi gece olduğu, Peygamberimize bildirilmediği için, sorulan sorular cevapsız kalmış ve Kadir gecesinin hangi gece olduğu Müslümanlara kapalı kalmıştır. Ramazanın son on veya son yedi gecesinde aranması tavsiye edilmiş ise de sahabeler devrinden bu yana Ramazanın 27. gecesi olarak kutlana gelmiştir.

  Kadir gecesi bütün Müslümanlara mübarek olsun.

  

  

  

  

  

  

  

 


27
Önceki                  Sonraki