1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   

  RAMAZAN SOHBETLERİ

  Orhan Naci AK (orhannaci@yahoo. Com)

  

  20-FITIR SADAKASI

  

  Ramazan ayının etkinliklerinden biri de fıtır sadakası vermektir. Halk arasında buna fitre vermek denir.

  Fıtır sadakası veya fitre, Peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Ramazanda fakirlere verilen bir hediyedir. En azı bir günlük yiyecek miktarıdır.

  Abdullah ibni Ömer(r.a.) şöyle rivayet etmiştir: “Resûlüllah (s.a.v.) hür, köle; erkek , kadın; büyük, küçük her Müslüman için hurmadan bir sa’ arpadan da bir sa’ verilmek üzere fıtır sadakasını farz kıldı ve bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti.” ( Buhari: Zekat kitabı. Muvatta Zekat kitabı.)

  Bu konuda Abdullah ibni Ömer gibi başka sahabeler de rivayette bulunmuş iseler de hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylemişlerdir.

  Bu konudaki sorunlardan biri şudur: Fakirler de fıtır sadakası verecekler mi? Hadislerde, fakirlerin fıtır sadakası verip vermeyeceği konusu tam bir aydınlığa kavuşmadığından, tereddüde düşülmüş ve mezhep imamları bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısım ulema, zengin fakir herkesin günlük yiyeceği kadar fitre vermesi gerektiği görüşünü benimsediler. Bizim mezhebimizin bu konudaki görüşü ise şöyledir: ‘Zekat vermeye mükellef olan zenginler fitre de verirler. Fitre verenler aile efradı için de fitre verir.’

  İlk müçtehitler, fitrenin buğday, arpa, hurma ve kuru üzümden verilmesi gerektiğini söylerlerdi. Çünkü Peygamberimiz zamanında fitre bu yiyeceklerden ve o zamanın bir ölçüsü olan (sa’) miktarınca verilirdi. O halde Peygamberimizin yaptığı gibi yapmak onun sünnetini taklit etmek gerekirdi. Zaman dönüp dolaştı, fitrenin hikmetine binaen bir günlük yiyecek karşılığı paranın da verilmesi uygun görüldü. Doğru olan da para verilmesidir. Zengin zenginliğine göre daha çok verir.

  Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı, fitrenin en azını para cinsinden hesap edip her yıl yayınlamaktadır. Doğru olanı yapmaktadır. Fitre parasını alanın bunu ne şekilde harcayacağı bizi ilgilendirmez. Biz buğday versek de buğday alan bunu satarak istediği yere harcayabilir. Biz verdiğimiz sadakanın peşine düşmeyiz, düşemeyiz.

  

  

  

  

  

 


21
Önceki                  Sonraki