1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  RİZE MEDRESELERİ

  Bilindiği gibi medreseler birer yüksek öğretim kurumu idiler. İslam dünyasının en büyük medreseleri Şam’da, Kahire’de, Kurtuba’da, Bağdat’ta İstanbul’da bulunuyordu. İstanbul’un Fatih ve Süleymaniye Medreseleri döneminin en meşhurları idi. Bu gün ki üniversiteler gibi her türlü bilimin okutulduğu bu yüksek öğretim kurumları son devirlerde sadece dini bilimlere tahsis edilmişlerdi.

  1924 yılında medreseler kapatıldığı zaman bu eğitim kurumları, kasaba ve köylere kadar yayılmış ve bunlar birer yüksek öğretim kurumu olma özelliğini yitirmişlerdi.

  Rize’deki medreseler genellikle halkın ve müderrislerin öncülüğünde yapılmış vakıf binalardı. Talebelerin bir kısmı bu binalarda yatılı okurdu. Ve umumiyetle bu medreselerin bir tek müderrisi bulunurdu.

  Altı taş üstü kestane tahtasından yapılmış bir bina olan Çukurluhoca köyü okulunu, öğretmenler dergisi için incelemeye gittiğimde buranın, eski bir medrese olduğunu öğrendim. Buradan bana, Rize’deki medreseleri araştırma merakı doğdu. Sora sora Bağdat bulunur misali Rize’deki medreselerin nerelerde olduğunu, hocalarını, binalarını, buradan yetişen kişileri öğrenmeye koyuldum ve nerede medrese varsa oraya gittim. Kısa zamanda şu

  7

  

  

 


7
Önceki                  Sonraki