1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65    Bu tekkenin son şeyhi Derviş Baba denilen Derviş İlyas adında biri idi. Çok yaşadığı için çok kişi tarafından da tanınıyordu.Rizeli şair Hafız Ethem Mollaömeroğlu’na göre türbenin içinde bir sanduka, havlular ve ibrik vardı. Hafız Ethem’e göre Orta Cami çevresi de mezarlıktı ve burada da bir türbe bulunuyordu.

   Seksen yaşlarında bulunan Ali Oral, gençliğinde Rize’de fotoğrafcılık yapmıştı. Rize’de medrese hatırlamıyor. Orta cami önündeki mezarlığı ve hükümet önündeki mekkeyi hatırlamaktadır.

   Sadık Albayrak’ın “Son Osmanlı Uleması” adlı eserinde Rize müftülerinden ve müderrislerinden bahsedilmektedir. Rize Müftü Medresesi hakkında daha geniş bilgi için bu eserde adı geçen Rize müftü ve müderrislerinden bahsetmek gerekmektedir.

  1-El Hac Alâaddin Efendi yaklaşık olarak 1845 ile 1865 yılları arasında Rize’de müftülük ve Rize Müftü Medresesinde müderrislik etmiştir. Muhtemeldir ki müftü medresesinin kurucusudur müftü medresesi sıfatı buradan gelmektedir. Yahut “Müftü Medresesi” ismi, Rize’de görev yapan Rize müftülerinin aynı zamanda bu medresede de görev yapmış olmalarından gelmektedir.

  Alâaddin Efendi zamanında Rize Medresesinde diğer dersler yanında mantık, adap, meani, ve fıkıh gibi dersler de okutulmakta idi.

  19

  

 


19
Önceki                  Sonraki