1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   BEŞİKCİLER( Hayfet) MEDRESESİ: Büyükköy’e çıkarken solda bulunan Beşikçiler köyünün Büyükköy deresi kıyısında, burada bulunan bir yarımada üzerinde Hayfet camii bulunmaktadır. Medrese, Hayfet Camii’ne bitişikti. 1965 yılında yeniden yapılan caminin üzerinde bulunan bir tebelada eski caminin 1645 yılında yapıldığı yazılıdır. Bize rivayette bulunan Hamdi Şimşek, Eski caminin tabelasının olması gerektiğini fakat nerede olduğunu bilmediğini söylemiştir. Eski cami ahşaptı ve ahşap süslemeleri vardı.

  Camiye bitişik olarak yaptırılan medrese, Hamdi Şimşek’in tarifine göre taştan ve iki kattı. 3X25 metre ebadında dikdörtgen şeklinde idi. Alt katta sekiz, üst katta da sekiz olmak üzere 16 odası vardı. Üst kata çıkan merdiven medreseyi ikiye bölüyordu. Medrese yatılı idi ve çevreden öğrenciler gelirdi. Her odada bir taş şömine vardı.

  Medresenin kurucusu ve müderrisi Kalafat Hoca idi. Kalafat hoca 1862 yılında Beşikçiler köyüne bitişik Gürgenli köyündendi. Of Kazasında okudu. Pazar Suçatı medresesinin de kurucusu ve müderrisi idi. Güneysu ilçesi Adacami köyünde imamlık etti ve bir çok talebe yetiştirdi. Torunlarından Felenksu Camii imamı İsmail Okutan’a göre Kalafat Mehmet efendi’nin 150 ciltlik kütüphanesi durmaktadır. 1952 yılında ölen ve mezarı Gürgenli Partal mahallesinde bulunan Kalafat Mehmet Efendi’nin pek çok kerameti halk arasında anlatılmaktadır. Kalafat Hoca Rus işgali sırasında teslim işareti asan halkı gördüğünde “Ehli imanın Allah’tan başkasına teslimiyeti caiz değildir.” Diyerek teslim işareti asanları uyarmaya çalışmıştır.

  40

  

 


40
Önceki                  Sonraki