1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   10. SENE. Sabah Dersleri: Celal, Tuhfe-i İsna, Aşere, Hamase. Öğle Dersleri: İzhar-ül Hak, Muhtasar-ül Fusül. İkindi Dersleri: Tefsir-i Kazı.

  11. SENE. Sabah Dersleri: Tefsir-i Kazı, Sahih-i Buhari ve Müslim. Öğle dersleri: Mevalid, Kozmoğrafya, Hikmet, Kimya. İkindi Dersleri Hidayet-ül Fıkıh.

  12. SENE. Sabah Dersleri: Tefsir-i Kazı, Sahih-i Buhari veya Müslim. Öğle Dersleri: Milel,Nihal. İkindi Dersleri: Hidayet-ül Fıkıh.

  Yukarıda söylendiği gibi, medreselere mahalle mekteplerini bitirenler alınıyor ve ilk sene yazı yazmak, Kur’an-ı Kerimi Tecvit üzere okumak gibi temel derslerden işe başlanıyor. İleriki sınıflarda konular çeşitlenip ağırlaşıyor. Osmanlıca dil bilgisi, Arapça, matematik, geometri, tarih, coğrafya, kimya, tefsir, hadis ve edebiyat dersleri okutuluyor. Bu derslere bakılınca medreselere lise veya yüksek okul seviyesinde bir programın uygulandığı görülmektedir. Lakin Rize’deki medreselerin sadece bir müderrisi bulunmakta ve bütün bu derslerin, medresede görevli bir müderris tarafından okutulması gerekmektedir. Bütün bu bilimleri bir kişinin tek başına yüklenmesi ve öğretmesi imkansız olduğundan yeni proğramı uygulama yönünden bu medreselerin ne kadar yetersiz olduğunu tahmin etmek zor olmamaktadır.

  Her halde uygulama, programda yazılı olduğu gibi değildi. Genellikle talabeler guruplara ayrılıyordu ve guruplar farklı dersleri takip ediyordu. Bir medresenin yirmi talebesi varsa bu talebelerin on tanesi bir gurup ve bunlar hep birlikte örneğin sarf ve nahiv

  12

  

 


12
Önceki                  Sonraki