1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   2- 1895 yılında Rize müftüsü olan Mehmet Kamil Efendi, 1841 yılında Rize’de doğmuş ve müderrislikte Mursila-i Süleymanıye payesine kadar yükselmiştir. (Yukarda belirttiğimiz gibi Mürsil-i Süleymaniye on iki basamak olan müderrislik basamaklarından 8. basamağı oluşturmaktadır. )

  3-Sabık Müftü Süleyman Efendi. Yukarda ismi geçen Mehmet Kamil Efendi Sabık müftü Süleyman Efendinin soyundandı ve Süleyman Efendinin Rize’de bir medresesi vardı. Süleyman Efendinin Rize’de ne zaman müftülük ettiği bilinmiyor. Sabık müftü dendiğine göre az bir süre müftülük etmiş olsa gerek. Muhtemeldir ki o dahi Müftü Medresesinde müderrislik etmiştir.

  1895 yılından önce Rize ‘de görev yepmış müftü Hasan Efendinin ismi geçmektedir. Hasan Efendinin müftülüğü sırasında Rize müderrisi Hoca Dursun Efendidir.

  4-1909 tarihinde yapılan müftü seçimleri öncesinde, Rize müderrisi olan Hafız Ali Burhan, Çayeli Aşıklar Medresesi Müderrisi Melik Hoca’ya bir mektup yazarak ondan müftü seçimlerinde destek ister. Bu mektubun tam metni Aşıklar medresesi bölümünde yer almıştır. 1909 tarihli mektuba göre, o tarihlerde Rize medresinde Hafız Ali Burhan müderrislik etmektedir ve müftülük seçimlerini kaybettiğine göre müderrisliği o tarihten sonra da devam etmiştir.

  ALTIKULAÇ MEDRESESİ: Rize’deki medreselerden biri de Altıkulaç Medresesi idi. Ayrıca bir de Altıkulaç Kütüphanesinden bahsedilmektedir. 1870 lerde mevcut olan bu iki eserin o zamanki

  20

  

 


20
Önceki                  Sonraki