1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   doğumlu Hala köyünden Temel Demirci’ye göre, medresenin hocası Gobul Ahmet Efendi, Ali Faik Tiryaki’nin (Doğ: 1900) rivayetine göre Abdullah Efendi. Bir gurup köylüye göre ise Yetim Hoca İdi. Yetim Hoca Cimil’in Güvenköy’ündendir. Güvenköy Camii Yetim Hoca ismini taşımaktadır. Yetim Hoca Erzurum’da hocalık yapmış ve orada şöhret bulmuştu. Erzurum’da bir sokağa ve bir kitabevine ismi verilmiştir. Hala köyündeki müderrisliği Erzurum’a gitmeden olmuş ve her halde bir iki sene sürmüştür.

  Yetim Hoca’nın Cimil’de doğduğu ev hala ayaktadır. Akrabaları tarafından bize gösterilmiş ve çocuklarının İstanbul’da olduğu söylenmiştir. Yetim Hoca’nın talebelerine sık sık “ Adam görmemişsiniz ki adam olasınız.” dediği rivayet edilmektedir.

  

  

  

  

  

  

  

  

  31

  

 


31
Önceki                  Sonraki