1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   Fırkası() teşekkül etmiştir. Biz gerek bunlara ve gerek fukara-i ahalinin hukukuna taarruz eden eşirraya vaızda sellu seyf ittiğumuz içün ahalinin bir kısmı aleyhimizdedir. Her halde gelmeniz muvafık-ı maslahat olup hukukumuz kayıp edilmesin. Baki afiyette bulununuz efendim.

   17 Mayıs 1327 Rize Müderrisi

                                                                   Hafız Ali Burhan

  

    Ahrar Fırkası Prens Sabahattin öncülüğünde 1908 yılında kuruldu. Adem-i merkeziyetçi ve liberal görüşleri benimsiyordu. 1908 yılında yapılan seçimlerde İttihat ve Terakki Partisine yenildi. 31 Mart vakasından sonra ayrılıkçı görüşleri benimsediği gerekçesiyle kapatıldı. 34

 


34
Önceki                  Sonraki