1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   2- İbrahim Efendi: Haci Sabit Efendinin kardeşi olup İsmail Efendiden sonra Salaha Medresesinin müderrisi oldu.

  3- Alinoğlu Mecit Efendi: Tekke’de Yiğitler köyü) müderrislik etti.

  4- Kaytaz Ahmet Efendi: Bir rivayete göre Tekke Medresinde müderrislik etmiştir. Kireçhane köyündendir. Kaytaz Mahmut Efendi ile Kaytaz Osman Efendi Ahmet Efendinin oğullarıdır. Fatih Medresinde müderrislik eden Mahmut Efendi ile Osman Efendi hakkında Kalkandere Çağlayan ve Kendirli Medreseleri bölümünde bilgi verilecektir.

  5- Musa Efendi: Kömürcüler köyünden olup Muradiye Camiinde 40 yıl imamlık yapmıştır.

  YİĞİTLER( Tekke) MEDRESESİ: Yiğitler Köyünden Hasan Kabil’e göre: Adamın biri zamanın birinde bir rüya görür ve şimdiki Yiğitler Camii’nin bulunduğu yerde bir cami yapılmasını sağlar. Ahşap olan bu cami 1917 yılında yıkılarak iki kat olarak yeniden yapılmıştır. Bu caminin alt katı tekke veya medrese üst katı cami idi. Alt katta talebelerin kaldığı odalar vardı. 1927 de burası ilk mektep oldu. Mektebin başka yere taşınmasıyla 1970 yılında yeniden yıkıldı ve bu günkü cami yapıldı. Tekke ile birlikte zikredilen mezar caminin elli metre kadar yukarısında bakımsız bir mezardır ve halkın ilgisini çekmemektedir.

  1917’de yapılan caminin alt bölümünde tarikatçıların toplanarak zikir ayinleri yaptıkları söylenmektedir. Fakat bu tekkenin şeyhi hakkında bilgi edinilememiştir.

  23

  

 


23
Önceki                  Sonraki