1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  

  RİZE

  (Merkez İlçe)

   MÜFTÜ EFENDİ MEDRESESİ: Kazdal Camii’nin az yukarısında Hacı Ağa Camii vardı. Medrese buna bitişikti. Yığma taştan ve kısmen ahşap idi. Rize’de terzilik yapan 80 yaşlarında olan Hüseyin Hut’a göre bu medresenin son müderrisi Cimilli Ali Efendi idi. 15 yirmi kadar talebesi vardı ve bu talebelerin hepsi gündüzlü idi. İki katlı olan medresenin yatılı bölümü yoktu. Bize rivayette bulunan Hüseyin Hut, Cimilli Hafız Ali Efendi’yi ve Ali Efendi’nin hoca olmuş talebelerinden Haydar ve Mahmut Efendileri tanımıştır. Cimilli Ali Efendi 1945 yılında ölmüştür. Hüseyin Hut mezarını bilmemektedir. Ciimilli Muhammet Özer’in rivayetine göre Hafız Ali Efendi Cimil’in Ortaköy’ündendir. Soyadı “Bilge”dir. İstanbul’da, Giresun’da ve Rize’de müderrislik etmiştir.

   Bazı Rizeliler, Şeyh Camii’nin önünde bir medresenin varlığından bahsettilerse de bunun hükümet binası ile adliye binası arasında bulunan bir tekke olduğu anlaşılmaktadır. Şeyh Camii’nin önü mezarlıktı ve burada bir türbe ile bir tekke bulunuyordu. Bu türbenin kime ait olduğu tespit edilemedi. Bu türbenin Şeyh Camii’i ile irtibatlandırılan Şeyh Hüseyin Efendi’ye ait olması muhtemel görülmektedir.

  18

  

 


18
Önceki                  Sonraki