1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  

  

           ATATÜRK’UN RİZE SEYAHATI VE MEDRESELER

   Atatürk, 17 Eylül 1924 tarihinde Rize’ye gelmiştir. Seyahatı deniz yolu ve Hamidiye gemisiyle idi. Geldiği günün akşamı, Mataracı Mehmet Efendinin evinde kaldı. Ertesi gün Hükümeti ziyaret etiler. O sıralar medreseler yeni kapatılmıştı. (3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla) Rize ve Pazar müftüleri, Atatürk’ü hükümetin önünde karşılayarak kendilerine medreselerin açılması ile ilgili dilekçe verdiler. Atatürk dilekçeyi okuduktan sonra, yüksek ve şedit bir şekilde memleket ve milletin felaket sebebinin medreseler olduğunu söyledi ve halkın tezahüratı ile karşılandı.

  Atatürk o gün Hamidiye gemisinden Başbakan İsmet Paşa’ya bu konu ile ilgili olarak bir telgraf çekmiştir ki bu telgrafın son bölümünde Rize’nin eğitim hayatı ile ilgili olarak şunları söylemektedir:

  “… Hocaları çok olan bu muhitte, ilm ü irfan teşkilatımızın süratle faaliyete başlaması pek lüzumludur. Burada Osman Ağa’nın oğlu İsmail Bey, 20 bin liralık bir mektep yapmak üzere imiş. Bunu taltif ederek, bunun tesrii ve hemen alât-ı tedrisiye göndermek ve

  15

  

  

 


15
Önceki                  Sonraki