1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   2. SENE. Sabah Dersleri: Avamil, İzhar, Kavaid-i İrab. Öğlen Dersleri: Talim-i Kur’an, Tecvit, Hesap, İmla, Farisi. İkindi Dersleri: Fıkıh, Mülteka.

  3. SENE. Sabah Dersleri: Kafiye, Şerh-i Cami, Münillebib, Alaka, Safiye. Öğlen Dersleri: Hesap, Mebadi-i Hendese, Coğrafya, İnşa. İkindi Dersleri: Fıkıh, Mülteka.

  4. SENE. Sabah Dersleri: Cami, Münillebib, Vaz’, İsagoji, Safiye. Öğlen Dersleri: Hendese, Tarih, Coğrafya, İnşa. İkindi Dersleri: Fıkıh, Mülteka.

  5. SENE. Sabah Dersleri: Fenari, Feraiz, Arus ve Kavani, Elfiye. Öğle Dersleri: Coğrafya-i Umumi, Cebir, Usul-Tercüme ve Mükâleme. İkindi Dersleri: Muhtasar-ı Maani.

  6. SENE. Sabah Dersleri: Şemsiye, Maalkutup, Muallâkat, Kaside-i Bürde-i Banet Saad. Öğlen Dersleri: Hikmet-i Cedide, Cebir, Belagat-ı Osmaniye, Usul-i Tercüme. İkindi Dersleri: Muhtasar-i Maanı.

  7. SENE. Sabah Dersleri: Hutep, Şerh-i Akaid, Adab-ı Münazara, Makamat-ı Hariri. Öğle Dersleri: Mevalid, Kozmoğrafya, Hikmet, Kimya. İkindi Dersleri: Usul-i Şerh-i l Menar ve Şerh-il Veciz.

  8. SENE. Sabah Dersleri: Meşarik, Şerh-i Akaid, Usul-i Hadis, Makamat-ı Haması. Öğle Dersleri: Siyer, Tarih-i İslam. İkindi Dersleri: Usul-i Şerh-il Menar ve Şerh-il Veciz.

  9. SENE. Sabah dersleri: Meşarik, Hikmet-i Sadiye, Usul-i Hadis, Hamase, Öğle Dersleri: İzhar-ul Hak, Muhtasar-ül Fusül, İkindi Dersleri: Tefsir-i Kazı.

  11

  

 


11
Önceki                  Sonraki