1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   Madenli Medrese’sinden yetişmiş Meşhur Melik Hoca idi (Melik Okumuş). Melik Hoca, 1858 yılında Aşıklar köyünde doğdu ve 1945 yılında aynı köyde vefat etti. Melik Hoca aynı zamanda Aşıklar köyü medresesinin kurucusudur.

  Bu kitabın girişinde bahsedildiği gibi medreselerin 1909 da aldığı yeni şekille ilgili vesikaları bize Melik Hoca’nın oğlu Ali Okumuş temin etmeştir.

  Burada Melik Hoca’nın oğlu, Ali Okumuş’un bizlere verdiği diğer bir vesikayı sunuyorum. 17 Mayıs 1909 tarihinde Rize Medresesi müderrisi Hafız Ali Burhan, Melik Hoca’ya bir mektup yazarak Rize müftüsü seçimi için kendisinden yardım ve destek istemektedir. Fakat yapılan seçim sonucunda Rize Müftülüğü, Söğütlü Medresesi müderrisi Hafız Yusuf Efendi’ye verilmiştir.

  Hafız Ali Burhan’ın Melik Hoca’ya yazdığı mektup şöyledir:

  “ Huzur-u Fazilanelerine

  Faziletli Efendim Hazretleri, esselamün aleyküm ve allamenleedeyküm. Önümüzdeki pazar gününde müftü imtihanı içün zatı fazilalenelerine taraf-ı mütasarriftan tezkere gelecektir. Herhalde zuhur edecek meaniye bakmayarak teşrifinizi rica ederim. Teavün tefaül babından babından olması hasebiyle müşareket iktiza edeceğine binaen bizden bir reyi kayıp etmemeniz bilgaye mercudur. Biz de muvaffak olur isek elimizden geleni diriğ etmeyeceğimizi kaviyyen vaad ederim. Burada Ahrar

               33

  

 


33
Önceki                  Sonraki