1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65        ÇUKURLUHOCA (Babik) MEDRESESİ: Çukurluhoca Medresesi Çayeli merkezine 23 km uzaklıkta Çukurluhoca köyünde bulunmaktadır. Medrese hakkında bize bilgi veren Seyfettin Şişman, aynı köyden 1912 doğumlu, adliyeden emekli bir memurdur. 1938-1939 öğretim yılı ile 1943-1944 öğretim yılında bu medresede açılan ilkokulda iki defa vekil öğretmenlik yapmıştır.İyi hatırlayan bir kişidir.

  Çukurluhoca Medresesi Cigurlu Ali Efendi öncülüğünde imece usulu ile yapılmıştır. 1876 yılında yaptırılan medrese bu gün olduğu gibi altı taş üstü ahşap idi. Alt kat, kalın duvarları, ortada bulunan dört adet taşıyıcı direkleri ve düzgün bir şekilde yapılmışı şömineleri ile varlığını sürdürmektedir. Üst kat 1933’tadil edilmiş ve okul olarak düzenlenmiştir. Kestane tahtasından sağlam bir şekilde yapılan okul kısmı, halen Çukurluhoca ilkokulu olarak hizmet vermektedir.

  15x18 metre ebadında dört köşe bir bina olan medresenin duvar kalınlığı 60 cm dir. Binanın iki girişxi vardır. Binanın orta ağırlığını taşıyan dört direk arasında bir koridor bulunmakta ve koridorun her iki yanında beşer oda yer almaktadır. Her odada bir şömine ve 80x90 cm ebadında iki pencere bulunmaktadır.

  Medresenin kurucusu ve ve ilk müderrisi olan Cigurlu Ali Efendi Konya’da tahsil etmiş, İstanbul’da şöhret bulmuş büyük müderrislerdendi. Madenli Medresesi’nin de kurucusu olan Cigurlu Ali Efendi’nin mezarı medresenin üst tarafında bulunmaktadır. Seferberlik (1. Cihan Savaşı) yıllarında ölmüştür.

  36

  

 


36
Önceki                  Sonraki