1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  ÇAMLIHEMŞİN

  ÜLKÜ (mollaveyis) MEDRESESİ: Ülkü Medresesi şimdiki Belsu İlkokulunun bilindiği arsada idi. 1941 yılıda çiğ düşmesi sonucu yıkılmıştır. Eski yayla yolu üzerinde bulunan medresenin arka duvarı ve temelleri durmaktadır. Çiğ felaketi, medrese ile beraber üç evi de yıkmış ve can kaybına neden olmuştu. Medrese çevresinde ve yol üzerinde bulunan eski yapı kalıntıları, evlere, dükkanlara veya eski yolcu hanlarına ait olabilir. Bitişik mezarlıkta, 1916 yılında ölen Çayelili bir hocanın mezarı vardır. İsim bölümü kırık olduğu için okunamadı. Hasımları tarafından genç yaşta öldürülmüş ve orada defnedilmiştir.

  Medrese 20X25 metre ebadında iki kat bir bina idi. Yapıılış tarihi hakkında bilgi edinilemedi.

  Köyün muhtarı Halil Aydın’a göre medresenin son hocaları Molla Mehmet Efendi ile oğlu Ahmet Efendi idi. Bu hocalar, medresenin bulunduğu Ülkü köyünden idiler. Molla Mehmet Efendi’nin mezarı köyde, oğlu Ahmet Efendi’nin mezarı Erzurum’dadır.

  Aynı köyden Rukiye Bilen (Şair Hafız Yusuf’un akrabası) köy camiinde çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Rukiye Hanım, doksan yaşında olup aynı köyde hayatını sürdürmektedir.

  AŞAĞI ŞİMŞİRLİ (Hala) MEDRESESİ: Medrese, şimdiki Şimşirli İlkokul’un ilersinde asfalt karayolunun kenarında idi. 1929

  30

  

 


30
Önceki                  Sonraki