1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  ÇAYELİ

  MADENLİ ( Latum) MEDRESESİ: Medrese, Madenli kasabası girişinde, eski caminin yanında idi. 1943 yılında yapılan caminin yola bakan tarafında medresenin duvarlarını görmek mümkündür. Caminin bitişiğinde bulunan Kur’an Kursu faal değildir. Cami iile Kur’an kursunun medresenin arsasından yararlanarak yapıldığı sanılmaktadır.

  Medrese hakkında bize bilgi veren 1908 doğumlu Hamza Bostancı’ya göre medrese yığma taştan yapılmıştı ve alt katında uzak yerlerden gelenler için odalar vardı. Burada Çigurlu Ali Efendi ile talebelerinden Haci Şakir Efendi ders verdi. Hamza Bostancı’ya göre, son müderrisi Hacı Mehmet Efendi idi. Melik Hoca. Şakir Efendi ile kardeşi Ahmet Efendi, Cigurlu Hoca’nın yetiştirdiği meşhur hocalardı. Çayeli vaizlerinden Abdullah Efendi de Madenli Medresesi’nde yetişen hocalardandı.

  Cigurlu Ali Efendi, Çukuruluhoca köyünden olup mezarı oradadır. Haci Şakir Efendi, Madenli kasabasının Yazıcılar mahallesindendir ve mezarı aynı mahallede bulunmaktadır. Mezar taşına göre ölüm tarihi 1942 yılıdır. Şakir Efendi’nin oğlu İsmail Yazıcı’ya göre amcası Ahmet Efendi, Pazar’ın köylerinde hocalık yapmıştır.

  AŞIKLAR KÖYÜ (Asrifos) MEDRESESİ: Medrese Aşıklar köyünün yukarı kısmında bulunan caminin bitişiğinde idi. Şimdi yerinde bir Kur’an kursu yapılmışı bulunmaktadır. Müderrisi

  32

  

 


32
Önceki                  Sonraki