1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   ve babası öldüğünde 11 yaşında bulunduğunu söylemektedir.

  Hafız Ali Efendi babasının İstanbul’daki işi dolayısıyla Fatih Medresesinde okumuş ve icazet almıştı. Memleketine gelerek 90 sarı lira masrafla Siyat Medresesini yaptırmış ve Rus işgaline kadar burada müderrislik yapmıştır. Hafız Ali Efendi’nin Resmi mühüründe şunlar yazılı idi: “ Siyat Terakki Medrese Müderrisi Hafız Ali Efendi” Hafız Ali Efendinin meşhur olmuş talebeleri Sarahmet oğlu Ahmet Efendi ile Mısırlı Ahmet Efendidir.

  Hafız Ali Efendi’nin son görevi Batum’da Çürüksu camii imamlığı olmuştur. Burada görev yaparken Batum’da bulunan Valide Sultan Camiinde de vaazlık ediyordu. Hafız Ali Efendi Çürüksu’da bir avlanma esnasında tüfeğinin horozunun kopup alnına saplanması sonucu ölmüştür. 1919 yılında ölen Ali Efendi’nin devletin maaşlı müderrislerinden olduğu ve ölümünden sonra yetim maaşı alabilmek için ailesinin uğraştığı oğlunun bize rivayetidir.

  IŞIKLI (Ğare) MEDRESESİ: Medrese, Işıklı Camii’nin 100 metre kadar doğusunda deniz kenarında bir yerde idi. İki katlı bir bina olup üst katının yatakhane, alt katının dersane olarak kullanıldığı söylendi. Bize gösterilen yerde bir marangozhane bulunuyordu. Kalın duvarları ve küçük pencereleri vardı. Bu yapısıyla eskiden kalma bir bina olduğu hemen anlaşılıyordu. Binanın kiracısı olan marangoz, buranın eskiden rüştiye mektebi olduğunu ve daha sonra da okuma odası olarak kullanıldığını söyledi. İhtimaldir ki, ahşap olan üst kısmı sonradan yıkılmıştır.

  28

  

 


28
Önceki                  Sonraki