1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   mecbur edildi. 1896 da Pazar Medresesinde müderrisliğe başladı. 1900 yılında Raşota medresesini kurmuş ve burada müderrislik etmiştir. 1910 da Rize Müftüsü olmuş 1911 yılında Demirhisar köyünde bir cemaatlik esnasında vurularak öldürülmüştür. Mezarı Rize’den Çayeli’ne giden yol üzerindedir.

  Beyazıt Camii müderrislerinden Yusuf Agâh Efendi( 1876-1930) ilk tahsilini Söğütlü medresesinde yapmıştı.

  SALAHA MEDRESESİ: Salaha Medresesi Çaykent Belediyesi merkezinde idi. Bu medrese hakkında bize bilgi verenler Yolveren köyünden Adem Meral ile Kireçhane köyünden Hoca Yusuf Ziya Kaytaz olmuştur. İkisi de çok net hatırlayarak birbirini tutan bilgiler vermişlerdir.

   Salaha Medresesi, tahmini 1875-1880 yılları arasında kurulmuştur. Medrese Müderrisler camii yanında, şimdiki cami lojmanının bulunduğu yerde idi. Çatma taştan ve ahşap karışımı iki katlı bir bina idi. 1956 yılında okul olarak kullanıldı; daha sonra da yıkılarak yerine lojman yapıldı. ()

  Medresenin ilk müderrisi Oflu İsmail Efendi olmuştur. İsmail Efendinin yetiştirdiği meşhur hocalar şunlardır:

  1-Haci Sabit Efendi: Güneysu Medresesinde müderrislik etti.

  

   Ebatları birbirine uygun olarak hazırlanan taşlar, kestane direkleri arasına sıkıştırılır ve boşluklar doldurulur ve binanın duvarları bu şekilde tamamlanır. bu bina yapı sitiline mahalli dilde “çatma taş bina” denir. Bu sitile başka adlar da verilir. Dolma taş bina gibi. 22

 


22
Önceki                  Sonraki