1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   Medresenin kurucusu Püsküllü Hamit Efendi’dir. Hamit Efendi’nin torunu Hamit Müftüoğlu’na göre, Müderrisin lakabı Püsküllü Hamit değil, püskülsüz Hamit’tir. Daha doğrusu Püskülsüz Abdülhümit Efendi’dir. İstanbul’da okurken fesinin püskülü olmadığı için bu lakabı almıştır. Püskülsüz Abdülhamit Efendi’nin babası Batum Müftüsü idi. Kendisi İstanbul’dan icazet almış ve Mısır’da Ezher Üniversitesinde İhtisas yapmıştır. Pazar müftüsü olduğu devirde, ozaman canlı bir merkez olan Işıklı’da bir medrese yapılmasına öncülük etti ve buranın müderrisi oldu. Tahsilini İstanbul’da tamamlayan Saraloğlu Ali Efendi talebelerindendi.

  Halkın tanıdığı lakabi ile Püsküllü Hamit, Rus işgali sırasında sağdı. 1920 yılında öldüğü söylenmektedir. Mezarı babası ile birlikte Ardeşen’deki Müftüoğlu aile mezarlığındadır. Seferberlikten sonra (1. Cihan Savaşı) ölenlerin çoğunda olduğu gibi bu mezarların da kitabesi bulunmamaktadır.

  KAVAKLI MEDRESESİ: Ardeşen’in doğsunda yer alan Kavaklı Camii avlusunda bir medresenin varlığından bahsedilmektedir. Ardeşen’de konuştuğumuz bazı kişiler, bu caminin yakınında iki katlı eski ve harap bir bina olduğunu buraya ilk mektebe gittiklerini hatırlıyorlar. Bazı kişiler de buradaki medresenin son müderrisinin Ezizi İbrahim Efendi olduğunu söylüyorlar.

  Yukarıda eserinden bahsettiğimiz Sadık Albayrak, Kadı Osman Efendi’nin Ardeşen Medresesinde tedrisata başladığını yazıyorsa da bu medresenin Kavaklı Medresesi olup olmadığını tespit etmek mümkün olamamıştır.

  29

  

 


29
Önceki                  Sonraki