1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   Tekke Medresesinin müderrisi, yukarıda ismi geçen Adem Meral’e göre Kireçhaneli Kaytaz Ahmet Efendi idi. Ahmet Efendinin torunu Yusuf Ziya Kaytaz’a göre ise dedesi Ahmet Efendi müderrislik etmedi. Tekke medresesinin müderrisi Alinoğlu Mecit Efendi idi.

  KENDİRLİ ( Ğoloz) MEDRESESİ: Ali Akyıldırım’a göre kendirli Medresesi şimdiki hastane yolu üzerinde, yolun solunda idi. Medrese ahşap ve iki kat olarak yapılmıştı. Üst kata çıkan merdiven bir koridora ulaşıyor ve bu koridorun sağında ve solunda odalar vardı. Medrese 1936 yılında ilkokul olarak kullanıldı ve sonra yıkıldı.

  Medresenin müderrisleri hakkında bize bilgi veren Kendirlili Enes Serdar’a göre medresede ders okutan hocalar sırasıyla şunlardı:

  1- Paçanlı Yusuf Efendi. Of’un Paçan köyünden.

  2-Hafuz Numan Efendi. 1909 yılında 9 talebeye icazet vermiştir. Ofludur.

  3-Osman Efendi. Ofludur.

  4- Hacı Tahir efendi. Ofludur.

  5-Bakkal Hüseyin efendi. Ofludur.

  6-Kaytaz Mahmut Efendi. Kireçhane köyünden Kaytaz Ahmet Efendinin oğludur. İstanbul’a gitmeden önce burada müderrislik yapmış olmalıdır. Kaytaz Mahmut Efendi İstanbul’a

  24

  

 


24
Önceki                  Sonraki