1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  MEDRESELERİN TANITILMASI

   Rize Medreseleri Merkez ilçeden başlayarak tanıtılacaktır. Maalesef zaman çok şeyi unutturmuş ve medreselerin izleri kaybolmuştur. Buna rağmen bu medreseleri çocukluğunda görmüş, hatta bunlara talebe olmuş veya hocaları ile tanışmış kişilerle görüşme imkanım olmuştur. Bazı medreseler 1914 yılında 1. Cihan Savaşının başlaması ve seferberliğin ilanı, bazıları da 1916 Rize’nin Rus işgali sırasında faaliyetine son vermiştir. 1916 yılından önce kapanan ve bilhassa şehir merkezindeki medreseler hakkında bilgi edinmek oldukça zor olmuştur. Hatırlama noktasında şehirlinin hafızası daha zayıf görülmektedir.

   Bazen medreselerde görev yapan müderrislerin şöhretleri olduğundan fazla abartılmaktadır. Ben bu çalışmamda abartılı rivayetleri mümkün olduğunca ayıklayarak objektif unsurlara yer vermeye gayret ettim.

  

  

  

  

  

  

  17

  

 


17
Önceki                  Sonraki