1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  

  FINDIKLI

  ARILI (Pıshala-ı sufla) MEDRESESİ: Kavaklı Medresesi diye anılan medresenin de burası olması gerekir. Medrese bu gün ki ilköğretim okulunun bulunduğu yerde idi. L şeklinde ve çatma taştan yapılmıştı. Bu gün medreseden her hangi bir iz kalmamıştır. 1864 doğumlu olan Mehmet Hulusi Efendi’nin Pıshala-ı sufla (Kavaklı) Medresesinde okumaya başladığı Sadık Albayrak’ın “Son Osmanlı Ulemaları” adlı kitabında yer almaktadır. Buna bakarak Arılı Medresesinin çok eskilere dayandığı ve Arhavi ve Hopa gibi ilçelerden buraya talebelerin geldiği anlaşılmaktadır.

  Besim Acar’ır Fındıklı’da 12 kişiye sorup öğrendiğine göre Arılı köyünden Tibuki Fevzi Efendi (Aktan) Arılı Medresesinde müderrislik etmiştir. Yine Mollahüseyinoğlu Mustafa Efendi’nin uzun yıllar Arılı Medresesinde müderrislik ettiği rivayet edilmektedir. Fındıklı’dan olan Kadı Mustafa Efendi’nin (Kadıoğlu) bu medreseden yetişerek İstanbul’a gittiğini ve İstanbul’da tahsilini tamamlayarak kadı olduğunu söylemek mümkündür.

  Arılı Medresesi, medreseler kapandıktan sonra bir müddet ilk mektep olarak kullanılmıştır. Bilahare yıkılarak yerine ilkokul ve sonra da ilköğretim okulu yapılmıştır.

  SÜMER MEDRESESİ: Şimdiki ilköğretim okulunun bulunduğu yerde tek katlı ve bir çok odası bulunan bir bina idi. Müderris lakabı ile anılan Hacı Mehmet Efendi (Özer) bu

  42

  

 


42
Önceki                  Sonraki