1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   BÜYÜKKÖY MEDRESESİ: Medrese binasının Büyükköy’deki yeri ve şekli hakkında bilgi edinemedik. Yılancıoğlu Mehmet Efendi’nin şiirlerini yayınlayan Azmi Kandemir, Mehmet Efendi’nin Büyükköy Medresesinde yetiştiğini, bu medresede Timona Hoca ile Sofaloğlu hocalardan ders gördüğünü yazmaktadır. Demek ki Büyükköy Medresesi 19. Yüzyılın ikinci yarısında faaliyette olan bir medrese idi. Bu medresede Timona ve Sofaloğlu hocalardan başka Yılancıoğlu Mehmet Efendi de müderrislik etmişti.

  1851 yılında Büyükköyde doğan Mehmet Efendi şiire meraklı biri idi. Rize’de pek çok yerde imamlık etmiş ve bir rivayete göre de İstiklal Mahkemesinde yargılanmıştı. Ölümü 1938’dir.

  Bu bilgiler Mehmet Efendi’nin varislerinden rivayettir. Başkaları vasıtasıyla doğrulanması imkânı olmamıştır.

  

  

  

  

  

  

  

  

  41

  

 


41
Önceki                  Sonraki