1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   

  

  ÖNSÖZ

   Rize medreseleri ve medrese alimlerinin yer aldığı bu kitapcık tam zamanında hazırlanmış denebilir. Beş on sene daha geç kalınsaydı bir çok bilgi onları hatırlayan şahıslarla birlikte yok olup gidecekti. Bu kitapçıkta kaynak kişi olarak aldığımız kişilerin yaşları büyük çoğunlukla yetmiş beş yaşın üzerindedir.

   12 ilçemizde 30 medreseyi tanıtan bu eser, büyük bir doğrulukla Rize’deki medreselerin bütününü içermektedir. Yanlış veya eksik olanlar için ilgililerin uyarılarını bekliyoruz.

   Rize’nin yakın tarihi ile kültür hayatına küçük bir ışık tutan bu kitapçığın, çevrelerinde büyük bir saygı ile hatırlanan Rize müderrislerinin rahmetle anılmasına vesile olmasını dilerim.

                Orhan Naci AK 15. Şubat-1994

                       RİZE

  

  

  

  

  

 


5
Önceki                  Sonraki