1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   Seslikaya köyü ile Köprüköy Medresesi arasında 45 dakikalık bir yaya mesafesi bulunmaktadır.

  Osman Efendinin yetiştirdiği talebelerden hatırlananlar şunlardır: Ortaalandan Serdaroğlu Ali Efendi, Seslikaya köyünden oğlu Hamit Efendi ve kardeşi Ahmet Efendi, Salih Gencalioğlu, Osman Karaca, Macit Aslışen, Tunca’dan Püne Mustafa Efendi, Akkaya’dan Kasım Seferinoğlu.

  Yukarida adı geçen 1906 doğumlu Maksut Kibaroğlu’na göre bu medresenin son müderrisi Osman Efendi’nin oğlu Hamit Efendi idi. Keramet sahibi diye zikredilen Hamit Efendinin müderrisliği 1916 Rus işgaline kadar sürmüştür. Gerek Osman Efendi ve gerekse oğlu Hamit Efendinin mezarları Seslikaya köyü mezarlığındadır. Torunu tarafından bana gösterilen mezarların kitabeleri yoktur. Bu mezarların yanı başında bulunan ve Osman Efendinin dedesine ait olduğu söylenen mezarın kitabesinde “ El Hac Mahmut Efendi oğlu Kadı Mehmet Efendi 1254”= 1838 diye yazılmaktadır. Hamit Efendinin Kadı oğlu Hamit diye anılması büyük dedesinin kadı olmasından kaynaklanmaktadır.    

  SİYAT MEDRESESİ: Ardeşen Cami Mahallesi mevkiinde, okulun 200 metre kadar sağında ve caminin avlusunda idi. 8x8 metre ebadında dikdörtken şeklinde ve üç kattan oluşuyordu. Taş yapı olan medresenin alt katı bir okuma odası olarak hala hizmet vermektedir.

  Bize medrese hakkında bilgi veren 85 yaşında Şaban Rahmi Bakan, medresenin kurucusunun babası Hafız Ali Efendi olduğunu

  27

  

 


27
Önceki                  Sonraki