1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   yeri hakkında bir bilgi edinilememiştir. Tarihi Ortacami çevresinde olma ihtimali yüksektir.

  ORTAPAZAR (Uma) MEDRESESİ: Ortapazar medresesi şimdiki Ortapazar camisinin avlusunda idi. İki kat olarak çatma taştan yapılmıştı. Medreseler kapanınca ilkmektep olarak görev yeptı. 1930 lu yıllarda yıkıldı.

  Kalkandereli olup Süleymaniye medresesinden icazetli Mehmet Şaban Efendi 1902 yılından itibaren altıyıl burada müderrislik etti. Azaklıhoca köyünün eski muhtarı Süleyman Varlı’ya ve Ortapazardan Ramiz Turan’a göre Ortapazar medresesinin son müderrisi Azaklıhoca köyünden Kasaboğlu Ali Efendi idi. Yakın çevreden Hafız Hasan Efendi, Tavukçuoğlu Murat Efendi, ve Hafız Kasım Efendi bu medresede yetişmiş hocalardı.

  SÖĞÜTLÜ( Raşota) MEDRESESİ: Söğütlü Medresesi Gündoğdu’ya bağlı Söğütlü Köyünde şimdiki balıkçı barınağının bulunduğu mevkide idi. Halen burada bir kahvehane bulunmaktadır. Bize bilgi veren Balıkçılar köyünden Rıza Bakırcı ile söğütlü köyü sakinleri, Söğütlü ile Balıkçılar köyünün eskiden Çayeline bağlı köyler olduklarını medresenin tahmini 20X20 metre ebadında altı ve üstü tahtadan ve iki katlı olduğunu söylediler. Üst katın ortasından bir koridor geçiyordu. Sağlı sollu odalar vardı. Bina bir ara okul olarak kullanıldı ve 1965 yılında yıkıldı.

  Söğütlü Medresesini kurucusu ve müderrisi aynı köyden 1870 doğmlu Yusuf Efendi (Kurtuluş) idi. Yusuf Efendi İstanbulda tahsilini tamamladıktan sonra 1895 yılında Rize’ye ikamete

  21

  

 


21
Önceki                  Sonraki