Kitap Dünyama Hoşgeldiniz

RAMAZAN SOHBETLERİ
16- RAMAZANDA KUR’AN OKUMAK

   Ramazan ayı aynı zamanda Kur’an ayıdır. Kur’an-ı Kerim Ramazanda indirilmiştir. Ayeti kerime şöyle diyor: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır…” (2. süre 185. ayet)  

     Ramazan ayı Kur’an ayı olarak da yaşandığına göre, bu ayda camilerde ve evlerde, toplu veya tek başına çok sayıda hatim indirilmektedir. Hatim indirmek demek, Kur’an-ı Kerimi başından sonuna kadar okuyup bitirmektir.  Ramazanlarda birde mukabele şeklinde Kur’an okumak vardır ki, burada bir okuyucu sesli olarak Kur’anı okurken, cemaatten bazıları dinlemekte  ve bazıları da  Mushaf’tan okuyanı takip etmektedir. Böylece bir oturumda, Kur’anın bir çok kişi tarafından tekrarlanması mümkün olmaktadır.

     Kur’an okumak insanlara sürur verir ve ruhları şad eder.  Kur’an okumak, bir ibadet ve bir kulluk vazifesidir de.  Lakin geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz hatim  ve mukabele usulü Kur’an okuma, Allah’ın kelâmını anlamamız noktasında işe yaramıyor. Oysa Kur’an ayında Kur’an’ın bizlere ne demek istediğini anlamamız gerekmez mi?l olmak, onunla hem dem beraber olmak, Ramazan ayının kutsiyetini, Kur’an’ın kutsiyeti ile zenginleştirmek ve dolu dolu bir dini hayat yaşamak hususunda biraz daha gayretli olmalıyız diye düşünüyorum.  

Kitap

Ramazan ayı kulların yoğun dinî etkinliklerde bulunduğu ve bu vesile ile Allahın rahmetini umdukları ve bekledikleri bir ay. Cenab-ı Hak bu ayla ilgili olarak şöyle buyuruyor:

 
Kitap

Rize Halk Şiiri Derlemeleri
Halk edebiyatı halk kültürünün önemli bir bölümünü teşkil eder. Halkın ürettiği maniler, destanlar, masallar,deyişler, atasözleri, tekerleme ve bilmeceler umumiyetle anonim eserlerdir.

 
Kitap

KUR’AN-I KERİMDE ALLAH’IN EMİRLERİ YASAKLARI VE ÖĞÜTLERİ
Müslümanlar dinin emir ve yasaklarını genellikle bilirler. Fakat çoğumuz neyin Allah’ın emri neyin Peygamberimizin emri ve neyin örf ve adetin yasaklaması veya toplumun alışkanlığı olduğunu bilmez ve bunları birbirinden ayıramayız...

 
 

Çalışmalarım

 
 
Kitap

KADER ÜZERİNE


Allah’ın takdiri konusunda okuduklarımı ve görüşlerimi yazmaya, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’ın adıyla başlıyor, dinin çok önemli bir meselesinde yanlışa düşmekten ve taş...

 
Kitap

OSMANLI DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN RİZELİ HAFIZ YUSUF VE ŞAKİR ÂGAHî EFENDİ


Toplumların büyüklüğü, nüfuslarınnı çokluğuyla değil yetiştirip tarihe mal ettikleri insanların sayısı ile ifade edilmektedir. Hiç şüphesiz ki, şairlerimiz bu değerlerin en önde gelenleri ara...

 
Kitap

PAZARKÖY


Pazarköy Halkı Soyağacı...

 
Kitap

RİZE MEDRESELERİ VE MEDRESE ALİMLERİ


Rize medreseleri ve medrese alimlerinin yer aldığı bu kitapcık tam zamanında hazırlanmış denebilir. Beş on sene daha geç kalınsaydı bir çok bilgi onları hatırlayan şahıslarla birlikte yok olu...

 
Kitap

RİZE'NİN YÖNETİM TARİHİ


Son yıllara kadar Rize Tarihi üzerine yazılıp çizilen pek fazla bir şey yoktu. Yazılanlar da birbirinin tekrarı mahiyetinde, delilsiz ve niteliksiz cümlelerden ibaretti. Bu çerçevenin dışına...

 
Kitap

ZEKÂT/SADAKA SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME


Öncelikle başlıkta zekât ve sadaka terimlerini neden birlikte ve bitişik kullandığımı açıklamalıyım. Ülkemizde nisaba malik olan zenginlerin fakire, yolcuya, borçluya ödemek zorunda oldukları...

 
Kitap

RİZE TARİHİ


Benim Rize tarihi ile ilgilenmem, 1987 yılında Sayın Fahrettin KIRZIOĞLU’nun Rize’de verdiği bir konferansla başlar. Bu tarihten sonra Rize tarihi ile ilgili temel kaynaklara ulaşmaya, belg...

 
Kitap

RİZE HALK KÜLTÜRÜ


Bir zamanlar Rizelinin kendine mahsus bir hayatı vardı....

 
Kitap

FOSA MUHABBETİ


Sevgili Köylü Kardeşim. Yüz yıl kadar geriye giderek o günden bu güne, köy ve köylümüzün geçirdiği değişimleri ve her değişi-min özelliklerini, yaşantılarını, ...